Ενωτική Πρωτοβουλία

Τμηματικές Γενικές Συνελεύσεις 2 Μάρτη 2011

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Φοιτητών ΗΜΜΥ         αίθουσα: Β1.001

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Φοιτητών ΜΗΠΕΡ       αίθουσα: Μ5.002  

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Φοιτητών ΜΠΔ           αίθουσα: Β1.007

Επίσης, Γενική Συνέλευση Συλλόγου Φοιτητών ΜΗΧΟΠ και Γενική Συνέλευση Συλλόγου Φοιτητών ΑΡΜΗΧ


ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ 2011,  @13:00