Ενωτική Πρωτοβουλία

Ανακοίνωση για τις αλλαγές στα Επαγγελματικά Δικαιώματα και την Κατάργηση του Κώδικα Ελαχίστων Αμοιβών - 18 Φλεβάρη 2011

      Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιτίθεται συνολικά και με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Απο τις επιχειρ ούμενες αλλάγες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με απολύσεις   καθηγητών και κλείσιμο πολλών σχολείων), απο  τις αλλάγες στα πανεπιστήμια με τον νέο νόμο – πλαίσιο μέχρι και τις ριζικές αλλαγές στον χώρο της εργασίας, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις μειώσεις των μισθών και την απελευθέρωση των “κλειστών” επαγγελμάτων να αποτελούν μερικές απ αυτές τις αλλαγές. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα έρχονται και οι αλλαγές στο επάγγελμα του μηχανικού οι οποίες έχουν διπλό ρόλο.

      Πρώτο είναι η κατάργηση του κώδικα ελαχίστων αμοιβών. Τόσα  χρόνια στο επάγγελμα του μηχανικού υπήρχε μια πολ ύ σημαντική κοι νωνική κατάκτηση η οποία αποτελούσε συγχ ρόνως και συλλογική κατάκτηση, ενα συλλογικό δικαίωμα των μηχανικών, και αυτή ήταν ο κώδικας ελάχιστης αμοιβής. Δηλαδή σε κάθε έργο αντιστοιχούσε μια ελάχιστη αμοιβή έτσι ώστε  το προϊόν και η ποιότητα της εργασίας του μηχανικού να μην υπόκειται στους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης και πάνω από όλα να μην συνδέεται με τους νόμους της αγοράς που πρώτα καθορίζουν ένα τίμημα και μετά η δουλειά και η ποιότητά της ρυθμίζεται στο να ανταποκρίνεται σε αυτό το τίμημα. Με άλλα λόγια προκειμένου να μην χρειάζεται οι μηχανικοί να κάνουν εκπτώσεις στο αποτέλεσμα της δουλείας τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπτώσεις που θα αναγκάζονταν από την αγορά να κάνουν στο τίμημα, είχε θεσπιστεί ο κώδικας ελάχιστων αμοιβών. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της ΕΕ προχωράει στην κατάργηση του παραπάνω κώδικα. Η μεταρρυθμιση αυτή θα έχει επιπτώσεις και στο επάγγελμα του μηχανικού αλλά και στην κοινωνία.

...

     Σαν Ενωτική Πρωτοβουλία στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας μηχανικών που δίνουν αγώ να για να μην περάσει το νομοσχέδιο – έκτρωμα για την κατάργηση του κώδικα ελαχίστων αμοιβών. Είναι τέτοια η περίοδος που είναι πιο σημαντική απο ποτέ η συνδεση των αγώνων των φοιτητών με αυτή των εργαζομένων. Σε περίπτωση που θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις θα συμμετέχουμε ενεργά σε αυτές....

 

>> Απόσυρση του νομοσχεδίου για την κατάργηση του "κώδικα αμοιβών"

>> Άμεση αποχώρηση του ΤΕΕ από τον “διάλογο” με τους θύτες μας>> Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση      >> Κατεβάστε το .doc      >> Κατεβάστε το .pdf