Ενωτική Πρωτοβουλία

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΣΤ ΑΡΧΜΗΧ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΡΑ! | Σύλλογος Φοιτητών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αποφάσεις Φοιτητικών Συλλόγων

Η ΓΣΤ (Γενική Συνέλευση Τμήματος) είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ) της σχολής. Τό όργανο αυτό συνεδριάζει όποτε κριθεί απαραίτητο και είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα της σχολής (πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων, πρόγραμμα σπουδών, διαχείριση οικονομικών πόρων κλπ).

Η μαζική παρουσία των φοιτητών Αρχιτεκτονικής σε αυτές τις διαδικασίες, ήταν κατάκτηση του Συλλόγου για πολλά χρόνια. Μετά την μεταστέγαση του τμήματος απο την Πρώην Γαλλική Σχολή στη Χαλέπα, στο campus του Πολυτεχνείου, σταδιακά η παρουσία μας απαγορεύτηκε.

Είναι σαφές ότι δομές σαν τη ΓΣΤ υπάρχουν για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εκάστοτε διοίκησης όπως αυτά υπαγορεύονται απο τις κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας τις εντολές του υπουργείου ακόμα και αν ο σύλλογος φοιτητών αντιτίθεται σε αυτές. Για αυτό το λόγο οι απόψεις που εκφράζονται εντός της ΓΣΤ απαιτούμε να παρατίθενται σε όλους τους φοιτητές ώστε τα άτομα που τις εκφράζουν να είναι άμεσα υπόλογοι και να εκτίθενται σ’ αυτούς. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τον λόγο μας είναι η μαζική παράσταση του συλλόγου μέσα σε αυτές τις διαδικασίες και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από αυτό.

Τα προηγούμενα χρόνια, βάσει νόμου, ο σύλλογος εκπροσωπούνταν με 6 φοιτητές, ενώ μετά τη ψήφιση του Νόμου Πλαίσιου η εκπροσώπηση μειώθηκε στον έναν φοιτητή, τον οποίο ο σύλλογος αρνήθηκε να ορίσει, καθώς αποτελεί εφαρμογή του νόμου πλαισίου. Δεν συμφωνούμε με τη λογική της εκπροσώπησης τη στιγμή κιόλας που αυτή τίθεται εκβιαστικά και με τους χείριστους όρους προς τους φοιτητές από τις διοικήσεις και το υπουργείο με βάση το νόμο και τον οργανισμό! Το ισχυρότερο όργανο λήψης αποφάσεων των φοιτητών, είναι η Γενική Συνέλευση, και ολόκληρος ο σύλλογος υπεύθυνος για τη διασφάληση τους. . Οι αποφάσεις αυτές, είναι προϊόν μιας συνειδητής και πολύωρης διαδικασίας, οπότε πρέπει να χρήζουν σοβαρότερης αντιμετώπισης από τις γενικές συνελεύσεις τμήματος (ΓΣΤ), τις συγκλήτους και τα πρυτανικά συμβούλια. 

Σαν σύλλογος θεωρούμε κατακριτέα οποιαδήποτε ενέργεια που παραβλέπει τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και απαιτούμε οι ΓΣΤ να είναι ανοιχτές με τους φοιτητές παρόντες καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ